ПРО ЗАКЛЮЧЕННЯ ДОГОВОРІВ З МІСЬКГАЗОМ!

Шановні Співвласники будинку!

КП«ЛЖЕК №1» доводить до вашої уваги наступну інформацію.

           Відповідно до вимог п.5.4. Правил безпеки систем газопостачання, затверджених наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 15.05.2015 №285, зареєстрованих у  Міністерстві юстиції України  08.06.2015 за № 674/27119, технічне обслуговування внутрішніх газопроводів і газового обладнання житлових будівель, комунально–побутових об’єктів невиробничого характеру здійснюється відповідно до вимог документації з експлуатації заводів – виробників газового обладнання на договірних засадах. Договір про надання комунальної послуги  укладається з виконавцем відповідальної комунальної послуги за наступними моделями:

1.кожним співвласником багатоквартирного будинку самостійно(індивідуальний договір), або

2.від імені та за рахунок усіх співвласників багатоквартирного будинку управителем або іншою уповноваженою особою (колективний договір), або

3.об’єднанням співвласників багатоквартирного будинку або іншою юридичною особою, яка об’єднує всіх співвласників такого будинку та в їхніх інтересах укладає відповідний договір про надання комунальних послуг, як колективним споживачем.

           Технічне обслуговування та поточний ремонт внутрішньобудинкових систем газопостачання здійснюється об’єктом, визначеним співвласниками багатоквартирного будинку, за рахунок співвласників.

           Враховуючи вищевикладене, з метою  попередження виникнення надзвичайних ситуацій у нашому місті та з метою недопущення припинення надання послуги з газопостачання до споживачів  багатоповерхових житлових будинків, Вам (співвласникам)  необхідно вирішити питання про технічне обслуговування та поточний ремонт  внутрішньобудинкових систем газопостачання у Вашому будинку (укладення договору на технічне обслуговування та поточний ремонт внутрішньобудинкових систем газопостачання з Лисичанським управлінням з експлуатації газового господарства, або іншим суб’єктом господарювання, який має Дозвіл на проведення таких робіт).

           Про рішення прийняте на загальних зборах співвласників  просимо повідомити Управителя (КП ЛЖЕК №1) та УЕГГ у м. Лисичанськ строком до 20.07.2020року.     

Адміністрація КП ЛЖЕК №1